Archiv úřední desky – rok 2018

Publikováno: Autor:

 

pergamenVeřejná vyhláška AOPK ČR – Návrh opatření obecné povahy č.1

Vyvěšeno: 11.12.2018     Sejmuto: 10.1.2019

 

pergamen

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 18.12.2018

Vyvěšeno: 10.12.2018     Sejmuto: 18.12.2018

 

pergamenNávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Terešov na roky 2019-2023

Vyvěšeno: 30.11.2018     Sejmuto: 18.12.2018

 

pergamenZáměr pachtu rybníku v Bílé Skále

Vyvěšeno: 29.11.2018     Sejmuto:28.1.2019

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 19.11.2018

Vyvěšeno: 29.11.2018     Sejmuto: 28.1.2019

 

pergamenNávrh rozpočtu obce Terešov na rok 2019

Vyvěšeno: 30.11.2018     Sejmuto: 18.12.2018

 

pergamenZáměr pachtu rybníku v Terešovské Huti

Vyvěšeno: 29.11.2018     Sejmuto: 18.12.2018

 

pergamenOznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání

Vyvěšeno: 11.11.2018     Sejmuto: 13.12.2018

 

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 19.11.2018

Vyvěšeno: 11.11.2018     Sejmuto: 19.11.2018

 

pergamenZápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 2.11.2018

Vyvěšeno: 2.11.2018     Sejmuto: 29.11.2018

 


pergamenOznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 2.11.2018

Vyvěšeno: 23.10.2018     Sejmuto: 2.11.2018

 


pergamenVeřejná vyhláška KÚ Plzeňského kraje – Vydání Aktualizace č.2. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Vyvěšeno: 17.9.2018     Sejmuto: 2.10.2018

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 4.9.2018

Vyvěšeno: 16.9.2018     Sejmuto: 2.11.2018

 

pergamenVolby do ZO a Senátu PČR – oznámení o době a místu konání voleb

Vyvěšeno: 15.9.2018     Sejmuto: 13.10.2018

 

pergamenVeřejná vyhláška KÚ Plzeňského kraje – Veřejné projednání Aktualizace č.4. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Vyvěšeno: 7.9.2018     Sejmuto: 4.10.2018

 

pergamenZáměr prodeje části pozemku 821/1

Vyvěšeno: 5.9.2018     Sejmuto: 24.9.2018

 

pergamenObecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 

Vyvěšeno: 5.9.2018     Sejmuto: 24.9.2018

 

pergamenObecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Vyvěšeno: 5.9.2018     Sejmuto: 24.9.2018

 

pergamenObecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno: 5.9.2018     Sejmuto: 24.9.2018

 

pergamenObecně závazná vyhláška č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 5.9.2018     Sejmuto: 24.9.2018

 


pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 4.9.2018

Vyvěšeno: 27.8.2018     Sejmuto: 4.9.2018

 

pergamenVolby do ZO a Senátu PČR – zapisovatelka OVK

Vyvěšeno: 15.8.2018     Sejmuto: 13.10.2018

 

pergamenVolby do ZO a Senátu PČR – počet a sídlo volebních okrsků

Vyvěšeno: 15.8.2018     Sejmuto: 13.10.2018

 

pergamenVV MěÚ Rokycany – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 10.8.2018     Sejmuto: 26.8.2018

 

pergamenVolby do ZO a Senátu PČR – stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno: 6.8.2018     Sejmuto: 13.10.2018

 


pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 10.7.2018

Vyvěšeno: 16.7.2018     Sejmuto: 16.9.2018

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 10.7.2018

Vyvěšeno: 2.7.2018     Sejmuto: 10.7.2018

 


pergamenStavební povolení – oprava silnice II-235

Vyvěšeno:28.6.2018     Sejmuto: 14.7.2018

 

pergamenVeřejná vyhláška MěÚ Zbiroh – Územní rozhodnutí č.2353-2017

Vyvěšeno:27.6.2018     Sejmuto: 14.7.2018

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 22.5.2018

Vyvěšeno: 20.6.2018     Sejmuto: 16.7.2018

 

pergamenZáměr prodeje části pozemku 821/1

Vyvěšeno: 20.6.2018     Sejmuto: 10.7.2018

 

pergamenNávrh – závěrečný účet MR Radnicko za rok 2017

Vyvěšeno: 1.6.2018     Sejmuto: 21.6.2018

 

pergamenZpráva o přezkoumání hospodaření MR Radnicko za rok 2017

Vyvěšeno: 1.6.2018     Sejmuto: 21.6.2018

 

pergamenVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MR Radnicko za rok 2017

Vyvěšeno: 1.6.2018     Sejmuto: 21.6.2018

 

pergamenNávrh – rozpočtový výhled MR Radnicko na roky 2019 -2022

Vyvěšeno: 1.6.2018     Sejmuto: 21.6.2018

 


pergamenVeřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno:22.5.2018     Sejmuto: 7.5.2018

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 22.5.2018

Vyvěšeno: 15.5.2018     Sejmuto: 22.5.2018

 

pergamenDražební vyhláška – Multicredit SE

Vyvěšeno:11.5.2018     Sejmuto: 20.6.2018

 

pergamenNávrh – závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno: 1.5.2018     Sejmuto: 22.5.2018

 

pergamenZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno: 1.5.2018     Sejmuto: 22.5.2018

 


pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 17.4.2018

Vyvěšeno: 26.4.2018     Sejmuto: 20.6.2018

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 17.4.2018

Vyvěšeno: 10.4.2018     Sejmuto: 17.4.2018

 


pergamenVeřejná vyhláška KÚ Plzeňského kraje – o veřejném projednání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj

Vyvěšeno: 29.3.2018     Sejmuto: 7.5.2018

 

pergamenOznámení MěÚ Zbiroh o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Vyvěšeno:15.3.2018     Sejmuto: 17.4.2018

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 27.2.2018

Vyvěšeno: 8.3.2018     Sejmuto: 15.5.2018

 

pergamenVýzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový

Vyvěšeno:8.3.2018     Sejmuto: 21.6.2018

 


 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 27.2.2018

Vyvěšeno: 19.2.2018     Sejmuto: 27.2.2018

 

pergamenVeřejná vyhláška KÚ Plzeňského kraje – Aktualizace č.4 ZÚR PK

Vyvěšeno:8.2.2018     Sejmuto: 27.3.2018

 


pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 16.1.2018

Vyvěšeno: 31.1.2018     Sejmuto: 8.3.2018

 

pergamenZáměr pachtu kiosku v letním kině

Vyvěšeno: 31.1.2018     Sejmuto: 31.3.2018

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – Oznámení o době a místě konání voleb – 2.kolo

Vyvěšeno:19.1.2018     Sejmuto: 29.1.2018

 

pergamenNávrh rozpočtu MR Radnicko na rok 2018

Vyvěšeno: 15.1.2018     Sejmuto: 15.2.2018

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 16.1.2018

Vyvěšeno: 9.1.2018     Sejmuto: 16.1.2018