Předání dekretu o udělení znaku a vlajky v PS PČR

Posted on by

Dne 10.6.2013 převzal starosta obce Josef Mašek v parlamentu ČR z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové dekret o udělení znaku a vlajky obci Terešov.