Památky

Publikováno: Autor:

Venkovský dům č.p.39

roubenka
Památkou od 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSPK: 19651/4-2607
Čp. 39 na dolním konci návsi u mostu.
Nevelký přízemní roubený domek obrácený do návsi krátkou průčelní stranou o 3 osách. Střední část lomenice tvoří svisle kladená prkna, ostatní jsou řazena šikmo. Do dvora usedlosti vede dřevěná branka a brána.

Socha sv.Jana Nepomuckého

sv. Jan Nepomucký
Památkou od 3.5.1958

Číslo rejstříku ÚSPK: 33803/4-2608

Silniční most

most
Památkou od 8.6.2000

Číslo rejstříku ÚSPK: 50180/4-5203

Sýpka

spejchar
Památkou od 10.1.2005
Patrová zděná budova špýcharu na podélném půdorysu je krytá sedlovou střechou s taškami. Hlavní okapové průčelí je trojosé se vstupem v přízemí ve střední ose, dveře jsou osazeny v kamenném ostění. Okénka ve tvaru ležatého obdélníku jsou zapuštěna ve špaletách segmentově zaklenutých. Štítová průčelí jsou dvouosá, obě mají ve štítě dvojici kruhových větracích otvorů. Omítky jsou hrubé s hladkým orámováním otvorů, korunová římsa je profilovaná. V interiéru jsou dřevěné trámové stropy, schodiště je jednoduché fošnové.

Číslo rejstříku ÚSPK: 101343

Ostatní pamětihodnosti v obci:

Barokní panské sídlo

Synagoga

Pomník padlým v první světové válce