Úřední deska – rok 2020

Publikováno: Autor:

Veřejná vyhláška MěÚ Zbiroh – Rozhodnutí č.j. 2713/2019/ZBI/OVZP-9

          Vyvěšeno: 1.6.2020          Sejmuto: 17.6.2020

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 9.6.2020

          Vyvěšeno: 31.5.2020          Sejmuto: 9.6.2020

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2019

          Vyvěšeno: 23.5.202          Sejmuto: 9.6.2020

 

Účetní závěrka obce Terešov za rok 2019

          Vyvěšeno: 23.5.2020          Sejmuto: 9.6.2020

 

Návrh závěrečného účtu obce Terešov za rok 2019

          Vyvěšeno: 23.5.2020          Sejmuto: 9.6.2020

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 23.4.2020

          Vyvěšeno: 11.5.2020          Sejmuto:

 

Záměr KÚ Plzeňského kraje – bezúplatný převod pozemků

          Vyvěšeno: 30.4.2020          Sejmuto: 31.5.2020

 

Veřejná vyhláška MZe – Opatření obecné povahy

          Vyvěšeno: 5.4.2020          Sejmuto: 31.12.2022

 

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

     Vyvěšeno:13.10.2015 (Aktualizováno 16.2.2018)          Sejmuto: 31.12.2023


Archiv úřední desky – 2020

 

Veřejná vyhláška MěÚ Rokycany – Opatření obecné povahy

          Vyvěšeno: 23.4.2020          Sejmuto: 9.5.2020

 

Porovnání všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro stočné  v roce 2019, Terešov, včetně kalkulace ceny za stočné.

          Vyvěšeno: 16.4.2020          Sejmuto: 16.5.2020

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 23.4.2020

          Vyvěšeno: 15.4.2020          Sejmuto: 23.4.2020

 

 

Veřejná vyhláška MěÚ Zbiroh – oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

          Vyvěšeno: 3.4.2020          Sejmuto: 25.5.2020

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 9.3.2020

          Vyvěšeno: 5.4.2020          Sejmuto: 11.5.2020

 

Veřejná vyhláška AOPK ČR – Opatření obecné povahy

          Vyvěšeno: 5.4.2020          Sejmuto: 21.4.2020

Záměr pachtu pozemku p.č. 1161 v k.ú Terešov

          Vyvěšeno: 5.4.2020          Sejmuto: 23.4.2020

Záměr pachtu kiosku v letním kině

          Vyvěšeno: 5.4.2020          Sejmuto: 23.4.2020

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 9.3.2020

Vyvěšeno: 1.3.2020      Sejmuto: 9.3.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 3.2.2020

Vyvěšeno: 15.2.2020     Sejmuto: 

Obecně závazná vyhláška obce Terešov č. 1/2020 o poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 4.2.2020 Sejmuto: 20.2.2020

Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko

Vyvěšeno: 1.2.2020      Sejmuto: 20.2.2020

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 3.2.2020

Vyvěšeno: 25.1.2020      Sejmuto: 3.2.2020