Archiv úřední desky – rok 2017

Publikováno: Autor:

pergamenPolicie ČR – Výzva k vyzvednutí věcí

Vyvěšeno:19.10.2017     Sejmuto: 20.4.2018

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 12.12.2017

Vyvěšeno: 25.12.2017     Sejmuto: 31.1.2018

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno:14.12.2017     Sejmuto: 29.1.2018

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – První zasedání OVK

Vyvěšeno:14.12.2017     Sejmuto: 19.12.2017

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 12.12.2017

Vyvěšeno: 4.12.2017     Sejmuto: 12.12.2017

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – Jmenování členů OVK

Vyvěšeno:1.12.2017     Sejmuto: 29.1.2018

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – Jmenování zapisovatele OVK

Vyvěšeno:1.12.2017     Sejmuto: 29.1.2018

 

 


pergamenNávrh rozpočtu obce Terešov na rok 2018

Vyvěšeno: 20.11.2017     Sejmuto: 12.12.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 24.10.2017

Vyvěšeno: 16.11.2017     Sejmuto: 25.12.2017

 

pergamenVolby do PS PČR – Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyvěšeno:13.11.2017     Sejmuto: 29.1.2018

 

pergamenVolby Prezidenta ČR – Stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:13.11.2017     Sejmuto: 29.1.2018

 

pergamenVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy MZe č.66595_2017-MZE-16212.pdf

Vyvěšeno: 9.11.2017     Sejmuto: 26.11.2017

 


pergamenPolicie ČR – Výzva k vyzvednutí věcí

Vyvěšeno:19.10.2017     Sejmuto: 20.4.2018

 

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 24.10.2017

Vyvěšeno: 16.10.2017     Sejmuto: 24.10.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 12.9. 2017

Vyvěšeno: 5.10.2017     Sejmuto: 16.11.2017

 

pergamenZáměr prodeje části pozemku p.č.821/25 v k.ú. Terešov

Vyvěšeno: 5.10.2017     Sejmuto: 24.10.2017

 

pergamenZáměr prodeje části pozemku p.č.821/27 v k.ú. Terešov

Vyvěšeno: 5.10.2017     Sejmuto: 24.10.2017

 


 

pergamenVolby do PS PČR – Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno:24.9.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 

pergamenVolby do PS PČR – Oznámení o konání prvního zasedání OVK

Vyvěšeno:24.9.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 

pergamenVolby do PS PČR – Jmenování členů OVK

Vyvěšeno:24.9.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 

pergamenVV MZe ČR – Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:19.9.2017     Sejmuto: 4.10.2017

 

pergamenVolby do PS PČR – Jmenování zapisovatele OVK

Vyvěšeno:8.9.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 

pergamenVolby do PS PČR – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno:5.9.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 12.9.2017

Vyvěšeno: 4.9.2017     Sejmuto:12.9.2017

 


pergamenVolby do PS PČR – Stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:21.8.2017     Sejmuto: 22.10.2017

 


pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 18.7. 2017

Vyvěšeno: 27.7.2017     Sejmuto:5.10.2017

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 18.7.2017

Vyvěšeno: 11.7.2017     Sejmuto:18.7.2017

 


pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 30.5. 2017

Vyvěšeno: 26.6.2017     Sejmuto: 27.7.2017

 


pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 30.5.2017

Vyvěšeno: 22.5.2017     Sejmuto:30.5.2017

 

pergamenVV – Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Vyvěšeno:18.5.2017     Sejmuto: 5.7.2017

 

pergamenNávrh závěrečného účtu MR Radnicko za rok 2016

Vyvěšeno: 15.5.2017     Sejmuto: 12.6.2017

 

pergamenNávrh závěrečného účtu obce Terešov za rok 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017     Sejmuto: 30.5.2016

 

pergamenZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017     Sejmuto: 30.5.2017

 

pergamenÚčetní závěrka obce Terešov za rok 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017     Sejmuto: 30.5.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 18.4. 2017

Vyvěšeno: 5.5.2017     Sejmuto: 26.6.2017

 


pergamenNařízení SVS –  mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu

Vyvěšeno: 13.4.2017     Sejmuto: 30.4.2017

 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 18.4.2017

Vyvěšeno: 10.4.2017     Sejmuto: 18.4.2017

 


pergamenZáměr prodeje části pozemku p.č.821/8 v k.ú. Terešov

Vyvěšeno: 29.3.2017     Sejmuto: 18.4.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 7.3. 2017

Vyvěšeno: 29.3.2017     Sejmuto: 5.5.2017

 

pergamenNařízení SVS –  ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Vyvěšeno: 27.3.2017     Sejmuto: 20.4.2017

 


pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 7.3.2017

Vyvěšeno: 28.2.2017     Sejmuto: 7.3.2017

 

pergamenNařízení SVS – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Vyvěšeno: 27.2.2017     Sejmuto: 27.3.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 24.1.2017

Vyvěšeno: 13.2.2017     Sejmuto: 29.3.2017

 

pergamenZáměr prodeje části pozemku p.č.821/1 v k.ú. Terešov

Vyvěšeno: 13.2.2017     Sejmuto: 17.3.2017

 

pergamenZáměr pachtu kiosku v letním kině

Vyvěšeno: 13.2.2017     Sejmuto: 17.3.2017

 


 

pergamenOznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov dne 24.1.2017

Vyvěšeno: 16.1.2017     Sejmuto: 24.1.2017

 

pergamenNávrh rozpočtu MR Radnicko na rok 2017

Vyvěšeno: 16.1.2017     Sejmuto: 1.2.2017

 

pergamenNávrh opatření obecné povahy KÚ Plzeňského kraje – bobr evropský

Vyvěšeno: 16.1.2017     Sejmuto: 1.2.2017

 

pergamenZápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov ze dne 13.12.2016

Vyvěšeno: 3.1.2017     Sejmuto: 13.2.2017

 

pergamenZáměr prodeje pozemku p.č.821/40 v k.ú. Terešov

Vyvěšeno: 3.1.2017     Sejmuto: 24.1.2017

 

pergamenZáměr prodeje vozidla Multicar

Vyvěšeno: 3.1.2017     Sejmuto: 7.3.2017