Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Mlečice

Dne 9.5.2017 od 13. do 16. hodin proběhne v ZŠ a MŠ Mlečice zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018.

Zákonní zástupci přineso s sebou svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Kritéra pro přijímání dětí do MŠ:

  1. Přednostně se přijímají děti, které mají trvalý pobyt v Mlečicích nebo spádových obcích (Čilá, Hradiště, Chlum, Ostrovec-Lhotka, Podmokly, Terešov, Zvíkovec).
  2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a po odkladu nástupu povinné školní docházky.
  3. Děti, které k 31.8.2017 dovrší minimálně 3 roky věku (přednostně od nejstaršího k nejmladšímu).
  4. Výjimečně děti neplně tříleté, sociálně vyzrálé v případě nenaplnění kapacity školy (přednostně od nejstaršího k nejmladšímu).
  5. S trvalým bydlištěm mimo spádové obce