Zápis do ZŠ Mlečice

Poznámka

Zápis do 1. ročníku ZŠ Mlečice pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu: 13. 4. 2018 od 16:00.

K zápisu půjdou děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o 1 rok.

Zákonný zástupce s sebou přinese: průkaz totožnosti, rodný list dítěte, případně další dokumenty ( např. lékařské potvrzení a doporučení z PPP k odkladu školní docházky).